18.4 C
Bratislava
streda, 27 septembra, 2023
ÚvodTipy a trikyAko postupovať v prípade...

Ako postupovať v prípade smrti člena rodiny alebo blízkeho človeka?

Zdieľaj priateľom a známym

Čo robiť, ak niekto zomrie? Ako zariadiť pohreb?

Strata blízkej osoby je jednou z najťažších skúseností, ktorými môžeme prejsť. Okrem emocionálnej bolesti a smútku sa musíme vysporiadať aj s praktickými záležitosťami, ktoré sú spojené so smrťou. Tu je niekoľko krokov, ktoré by ste mali podniknúť, ak vám zomrie príbuzný:

1. Oznámenie úmrtia, vystavenie listu o prehliadke mŕtveho

Bez zbytočného odkladu je potrebné túto skutočnosť ihneď oznámiť. Najjednoduchšie je zavolať tiesňovú linku 112, 155, kontaktovať nemocnicu alebo útvar policajného zboru.

Následne bude vyslaný obhliadajúci lekár, ktorí skonštatuje tzv. exodus, čiže smrť. Prehliadku mŕtveho tela vykonáva ju lekár poverený Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.

Stanoví sa príčina smrti a čas smrti.

List o prehliadke mŕtveho je prvým krokom k získaniu úmrtného listu, ktorý je kľúčovým dokumentom.

Čo je možné vykonať na mŕtvom tele?

Nakladanie s mŕtvym telom má prísne pravidlá, základnou podmienkou je zachovanie ľudskej dôstojnosti a úcty k zosnulému.

V tomto duchu sú povolené len nasledovné úkony osobou na to určenou:

 • pitva
 • zdravotné výkony potrebné na účely odoberania orgánov, tkanív a buniek
 • zdravotné výkony vedúce k pôrodu, ak ide o tehotnú ženu.

2. Vybaviť úmrtný list zosnulého

Úmrtný list vybavuje matrika, resp. matričný úrad. Veriaci nahlasujú smrť zosnulého aj na cirkevnú matriku – farský úrad.

Dokumenty potrebné pre vystavenie úmrtného listu sú:

 • list o prehliadke mŕtveho (3 kópie)
 • občiansky preukaz zosnulého
 • občiansky preukaz osoby, ktorá úmrtie vybavuje

Čo vybavuje matrika?

Matrika vystavuje Žiadosť o príspevok na pohreb (potvrdzuje pohrebná služba).
Matrika na požiadanie vystaví aj Potvrdenie o vybavovaní pohrebu pre zamestnávateľa.

Koľko stojí vybavenie úmrtného listu?

Vybavenie úmrtného listu je bez poplatkov.

Ako dlho trvá vybavenie úmrtného listu?

Matričný úrad (matrika) vystavý úmrtný list na počkanie v čase úradných hodín konkrétnej matriky.

3. Nahlásenie úmrtia do sociálnej poisťovne

Matričný úrad nahlasuje úmrtia do Sociálnej poisťovne len raz mesačne, preto sa pozostalým odporúča oznámiť úmrtie blízkeho do Sociálnej poisťovne čo najskôr a doložiť im požadované doklady a informovať sa o ďalšom postupe.

Zdravotnú poisťovňu bude o úmrtí informovať Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Preplatky a nedoplatky na zdravotnom poistení budú predmetom dedičského konania.

4. Odovzdanie osobných dokladov

 • občiansky preukaz (odovzdáva sa ktorémukoľvek okresnému riaditeľstvu policajného zboru, obci, na matričnom úrade)
 • vodičský preukaz (odovzdáva sa najbližšiemu útvaru polície, policajtovi, príslušníkovi Vojenskej polície, mestskej, či obecnej polície)
 • cestovný pas (odovzdáva sa orgánu, ktorý ho vydal, príslušníkovi PZ, Železničnej polície, obecnej, či mestskej polície)
 • zbrojný preukaz (odovzdáva sa do 7 dní príslušnému oddeleniu policajného zboru, tiež je potrebné informovať o mieste uloženia zbrane, ktorú prevezme vyslaná policajná hliadka). Zbraň nemôže voľne prevážať osoba, ktorá ju nemá v legálnej držbe! Zbraň je súčasťou dedičského konania- môže ju získať len držiteľ zbrojného preukazu.

5. Plánovanie pohrebu, smútočná hostina (kar)

Pohreb je dôležitou súčasťou procesu smútenia a je potrebné ho riadne naplánovať. V čo najkratčom čase je potrebné kontaktovať pohrebnú službu.

Pohrebná služba zabezpečí odvoz zosnulého a následné úkony s tým súvisiace. Zvolenú pohrebnú službu je potrebné oficiálne splnomocniť.

Pohreb a jeho organizácia je spoplatnená služba.

Pohrebné služby môžu ponúkať aj základné administratívne úkony (matrika, vybavenie úmrtného listu atď.)

Oblečenie pre zosnulého, v ktorom bude pochovaný, musia zabezpečiť pozostalí. Odovzdáva sa zvolenej pohrebnej službe, najlepšie hneď. Tiež sa dohodne úprava zosnulého. Bez topánok.

S pohrebnou službou sa ďalej dohodne výber truhly.

Ďalšie ku pohrebu potrebné rozhodnutia:

 • typ pohrebného obradu (občiansky alebo cirkevný pohreb)
 • spôsob pochovania (kremácia alebo klasický pohreb)

Počas pohrebného obradu sa číta nekrológ – osobná rozlúčka s pozostalým.

Na čo majú pozostalí nárok?

 • pozostalí majú nárok na štátnu sociálnu dávku Príspevok na pohreb
 • pozostalí majú nárok na platené voľno (2 dni v prípade úmrtia najbližších príbuzných: manžel, manželka, dieťa; 1 deň v prípade vzdialenejšieho príbuzného: starý rodič, súrodenec, osoba, ktorá žila s pozostalým v jednej domácnosti…)
 • príspevok na pohreb (poskytuje Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, avšak len do 1 roka od pohrebu)
 • vdovský dôchodok (v prípade úmrtia manžela/manželky- avšak nie v prípade rozvedeného páru)
 • sirotský dôchodok (nezaopatrené dieťa po zomretom rodičovi, osvojiteľovi)

 6. Informovanie priateľov a rodiny o smrti zosnulého

O smrti príbuzného je možné informovať rodinu, priateľov a blízkych:

 • smútočné oznámenie alebo parte
 • individuálne telefonáty blízkym
 • hromadné textové správy
 • hromadný e-mail
 • iné vhodné cesty komunikácie

7. Zabezpečenie detí a domácich zvierat

Ak mal zosnulý deti alebo domáce zvieratká, je potrebné sa o ne postarať, zabezpečiť im nový domov a starostlivosť.

8. Zabezpečiť majetok

Majetok zosnulého je potrebné chrániť pred krádežou alebo možným poškodením.

9. Vykonanie poslednej vôle zosnulého

Ak zosnulý zanechal závet, resp. poslednú vôľu, týkajúcu sa jeho majetku alebo pohrebu, je dôležité tieto pokyny dodržať.

Vykonáva notár.

Aký závet je na Slovensku akceptovaný?

Každý zo spôsobov má povinné náležitosti, ktoré musia byť naplnené, aby bol závet platný.

 • závet napísaný vlastnou rukou (holografný)
 • závet nenapísaný vlastnou rukou (alografný)
 • závet vo forme notárskej zápisnice

10. Dedičské konanie

Po pohrebe je potrebné začať dedičské konanie a proces vyrovnania sa s majetkom zosnulého. Vždy je dobré konzultovať takéto situácie s právnikom alebo odborníkom na danú oblasť.

Dedičské konanie môže začať notár alebo súd.

Dedičstvo možno odmietnuť, v tom prípade do dedenia nastupujú jeho právny nástupcovia.

Ďalej je potrebné vyriešiť nasledovné veci po zosnulom:

 • administratíva voči štátnym orgánom
 • dom, byt
 • plyn, elektrina
 • telefón, televízia, internet
 • finančné inštitúcie (banky), hypotéky, úvery

DODATOK: Ktorý zákon Slovenskej republiky upresňuje postup v prípade oznámenia úmrtia?

Zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Najpopulárnejšie

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu

ČÍTAŤ VIAC

Kedy ísť na ďalšie rande alebo ako zvládnuť rozchod?

Kedy ísť na ďalšie rande? Rozchod môže byť ťažký a emocionálne náročný...

Netradičný svadobný program: Svadobný únos alebo únos nevesty zo svadby

Pri svadobných tradíciách často myslíme na obrady, sľuby a výmenu prsteňov....

TOTO je zoznam najčastejšie používaných hesiel na Slovensku: Používate niektoré z nich?

V dnešnej digitálnej dobe, kedy sa takmer všetky naše osobné údaje...

Návod na ospravedlnenie: Učte sa komunikovať so súcitom a empatiou

Vedieť sa ospravedlniť je jednou z najdôležitejších sociálnych zručností, ktoré môžeme...

Čítaj teraz

Kedy ísť na ďalšie rande alebo ako zvládnuť rozchod?

Kedy ísť na ďalšie rande? Rozchod môže byť ťažký a emocionálne náročný čas, a mnohí z nás sa pýtajú: "Ako dlho by sme mali čakať, než začneme znova chodiť na rande?" Odpoveď na túto otázku nie je úplne jednoduchá, ale existujú niektoré zásady, ktoré by ste mali zvážiť. Emócie...

Netradičný svadobný program: Svadobný únos alebo únos nevesty zo svadby

Pri svadobných tradíciách často myslíme na obrady, sľuby a výmenu prsteňov. Na celom svete však existuje nespočetné množstvo jedinečných a fascinujúcich zvykov, ktoré páry zakomponujú do svojho výnimočného dňa. Jednou z takýchto tradícií, ktorá niektorým môže zdvihnúť obočie, no pre iných má hlboký kultúrny význam, je svadobný...

TOTO je zoznam najčastejšie používaných hesiel na Slovensku: Používate niektoré z nich?

V dnešnej digitálnej dobe, kedy sa takmer všetky naše osobné údaje a dôležité informácie ukladajú na internete, je bezpečnosť hesiel jednou z najdôležitejších vecí, na ktoré by sme nemali zabudnúť. Napriek tomu sa stále stretávame s tým, že mnoho ľudí používa slabé a veľmi bežné heslá, čo...

Návod na ospravedlnenie: Učte sa komunikovať so súcitom a empatiou

Vedieť sa ospravedlniť je jednou z najdôležitejších sociálnych zručností, ktoré môžeme mať. Bez ohľadu na to, či sme spravili chybu vo vzťahu, v práci alebo v osobnom živote, schopnosť ospravedlniť sa je kľúčová pre zachovanie zdravých vzťahov a komunikáciu so spolupracovníkmi, priateľmi a rodinou. V tomto článku...

Živelné pohromy Zeme: Strhujúce prírodné katastrofy zachytené na VIDEU!

Príroda nás obklopuje svojou nádherou a nevyspytateľnou silou. Pod jej klamlivým pokojom sa skrývajú nebezpečné javy, ktoré môžu spôsobiť ničivé katastrofy. Tieto udalosti nám pripomínajú, akí malí sme v porovnaní s prírodnými silami a dávajú nám najavo potrebu byť pripravení a informovaní, aby sme mohli reagovať v...

Prečo mačka pradie? Čo znamená, ak moja mačka pradie?

Skúmanie mnohostrannej povahy mačacieho pradenia – Harmonická zmes komunikácie Ako robí mačka? Mačka robí MŇAU. Aké iné zvuky vydáva mačka, či kocúr? Vo svete domestikovaných mačkovitých šeliem je len málo zvukov takých očarujúcich a podmanivých ako jemné bzučanie mačacieho pradenia. Je to symfónia, ktorá rezonuje s tajomstvom, pohodlím a komunikáciou, pričom...

Prekvapujúce potešenie: Uhorka s medom – generačná pochúťka

Vo svete dezertov, kde sa sladkosť a dekadencia často dostávajú do centra pozornosti, čaká na objavenie skrytý klenot: uhorka s medom. Táto nepravdepodobná kombinácia môže na prvý pohľad zdvihnúť obočie, ale vo svojich jednoduchých ingredienciách má históriu bohatú na tradície a chuťový profil, ktorý príjemne prekvapí chuťové...

TOTO STE NEVEDELI: Ako zistiť, či je vajce čerstvé? Kedy je vajce pokazené?

Je vajce ešte dobré? Vajcia sú základnou zložkou mnohých jedál a je dôležité vedieť, ako určiť ich čerstvosť a kvalitu. V tomto článku sa budeme zaoberať tým, ako zistiť, či je vajíčko dobré alebo zlé, ako zistiť, aké staré je vajíčko a pár tipov a trikov na varenie...

Stojí za ochutnanie: Melón s osviežujúcou šťavou z citróna

Leto je synonymom pre osviežujúce chute a výnimočné lahôdky, a medzi ne nepochybne patrí aj melón. No predstavte si, že môžete tento už tak lahodný kúsok ovocia ešte viac oživiť a rozjasniť. S novým spôsobom prípravy melóna, ktorý zahŕňa skvostnú šťavu z čerstvého citróna, už nikdy nebudete...

Ako sa zbaviť mravcov v domácnosti: Rady a zaujímavosti o mravcoch

Ako sa zbaviť mravcov? Mravce sú fascinujúce tvory, no keď si s nimi začneme deliť náš domov, môžu sa stať dosť obťažujúcimi spoločníkmi. Nezvítanými hosťami, ktorí sa rýchlo môžu rozmnožiť a zanechať za sebou neporiadok. V tomto článku sa pozrieme na spôsoby, ako sa zbaviť mravcov v dome...

Zarastanie chĺpkov: Mám vyrážky z holenia alebo ako sa zbaviť červených bodiek po holení

Zarastanie chĺpkov je pre mnohých ľudí nežiadúcou záležitosťou, ktorá môže ovplyvniť ich vzhľad a sebavedomie. Bez ohľadu na pohlavie a vek sa veľa ľudí snaží nájsť spôsoby, ako zamedziť alebo aspoň oneskoriť proces zarastania chĺpkov ako aj obmedzenie výskytu červených bodiek a vyrážok po holení. Našťastie existuje...

Respirátor FFP2 ako ochrana nielen proti koronavírusu: Existuje široká škála jeho využitia, aby sme sa ochránili

Čo je respirátor? V dnešnom rýchlo sa meniacom svete je dôležité venovať pozornosť svojmu zdraviu viac ako kedykoľvek predtým. S nástupom rôznych ohrozujúcich faktorov, ako je znečistenie ovzdušia a rôzne infekčné choroby, sa stáva ochrana dýchacích ciest kľúčovou záležitosťou. A práve tu prichádza do hry respirátor FFP2. Tento...