Zásady ochrany osobných údajov

Vážime si Vašu návštevu a preto robíme všetko preto, aby ste sa na našich webových stránkach cítili príjemne, ale najmä bezpečne. Cieľom týchto Zásad ochrany osobných údajov je vysvetliť Vám, ako budú Vaše osobné údaje, ktoré nám poskytnete, chránené a spracúvané. Tiež Vás informujeme o Vašich právach v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov.

WEBOVÝ INTERNETOVÝ ONLINE MAGAZÍN

EXPOST.sk – slovenský magazín

PREVÁDZKOVATEĽ

Prevádzkovateľom internetového magazínu www.EXPOST.sk je spoločnosť Expost s. r. o. so sídlom Líščie údolie 162/98 Bratislava – mestská časť Karlova Ves, IČO: 56 155 727, DIČ: 2122224775, zapísaná na Bratislava III, odd. Sro, číslo vložky: 177349/B (ďalej ako Prevádzkovateľ).

Prevádzkovateľ Vám týmto poskytuje informácie v zmysle zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách,  Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES („Nariadenie“) a s ohľadom na zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov („ZOOU“).  

KONTAKT NA PREVÁDZKOVATEĽA

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa ochrany vašich osobných údajov, kontaktujte nás písomne na adrese sídla prevádzkovateľa alebo e-mailom na info@expost.sk.

VEKOVÉ OBMEDZENIE

Naše služby sú určené pre osoby staršie ako 16 rokov.

OSOBNÉ ÚDAJE, KTORÉ ZÍSKAVAME

KONTAKTNÝ FORMULÁR

Ak nás kontaktujete prostredníctvom kontaktného formulára na podstránke KONTAKTY, musíte súhlasiť so spracovaním Vašich osobných údajov. Žiadame od Vás iba tie údaje, ktoré potrebujeme, aby sme Vás mohli v prípade potrebnej odozvy priamo kontaktovať na Vami poskytnutý e-mail.

Pre spracovanie požiadavky z kontaktného formuláru potrebujeme nasledujúce osobné údaje:

 • meno a priezvisko
 • váš kontaktný e-mail

Stlačením tlačidla „Odoslať“ sa formulár odošle do našej e-mailovej schránky info@expost.sk a my Vás vďaka tomu môžeme spätne kontaktovať.

V prípade, že nevyjadríte súhlas so spracovaním osobných údajov pri kontaktnom formulári na podstránke KONTAKTY, nebude možné Vašu požiadavku Odoslať.

KOMENTÁRE A DISKUSIE

DISKUSIA: pridávanie a zverejňovanie príspevkov ku článkom publikovaným na webovej lokalite www.expost.sk.

 • pseudonym
 • e-mail
 • IP adresa
 • dátum a čas odoslania komentáru
 • údaje zo súborov cookies

Komentáre návštevníkov môžu byť kontrolované prostredníctvom automatizovanej služby na detekciu spamu.

Pre používateľov, ktorí sa zaregistrujú na našich webových stránkach (ak takí existujú), ukladáme aj osobné údaje, ktoré poskytujú, do ich užívateľského profilu. Všetci používatelia môžu kedykoľvek zobraziť, opraviť alebo odstrániť svoje osobné údaje (okrem zmeny používateľského mena). Správcovia webových stránok tiež môžu zobraziť a upraviť tieto informácie.

VLOŽENÝ OBSAH Z INÝCH WEBOVÝCH STRÁNOK

Články na tejto webovej stránke môžu obsahovať vložený obsah (napr. videá, obrázky, články a podobne). Vložený obsah z iných stránok sa chová rovnako, akoby návštevník navštívil inú webovú stránku.

Tieto webové stránky môžu o vás zbierať osobné údaje, používať súbory cookies, vkladať treťo-stranné sledovanie a monitorovať vašu interakciu s vloženým obsahom, vrátane sledovania vašej interakcie s vloženým obsahom, ak na webovej stránke daného poskytovateľa máte účet a ste prihlásený. Môže ísť najmä o videá zdieľané z internetových stránok Youtube.com, TikTok.com, Instagram.com, Facebook.com.

SÚBORY COOKIES

Všetky informácie o súboroch cookies, ich typoch, ich spracovávaní, používaní a odstraňovaní, nájdete na podstránke www.expost.sk/cookies.

PUSH NOTIFIKÁCIE OneSignal

Push notifikácie sú notifikácie, ktoré Vám prichádzajú do Vášho zariadenia v reálnom čase. Ide o vyskakovacie správy, ktoré sú posielané do Vášho zariadenia, napr. po uverejnení nového článku na webe www.expost.sk. Môžu byť zobrazené na obrazovke Vášho zariadenia, aj keď internetový prehliadač práve nepoužívate.

Aktivovanie PUSH NOTIFIKÁCIÍ je dobrovoľné a bez Vášho výslovného súhlasu Vám žiadne notifikácie nie sú posielané.

AKTIVÁCIA PUSH NOTIFIKÁCIÍ A ODOBERANIE ČLÁNKOV

Aktivácia push notifikácií na odoberanie článkov EXPOST.sk
Obrázok č. 1: Aktivácia notifikácií tlačidlom ODOBERAŤ ČLÁNKY

Ak máte záujem dostávať push notifikácie do svojich zariadení a tým odoberať naše najnovšie články, jednoducho kliknite na symbol zvončeka na webe www.expost.sk a notifikácie si povoľte.

Obrázok č. 2: Povoliť notifikácie v internetovom prehliadači

DEAKTIVÁCIA PUSH NOTIFIKÁCIÍ

Obrázok č. 3: Deaktivácia notifikácií tlačidlom ODOBERAŤ ČLÁNKY

Ak si želáte vypnúť push notifikácie od OneSignal, môžete pokračovať aj podľa oficiálnej dokumentácie OneSignal, dostupnej na nasledujúcom odkaze:
Unsubscribe from Web Notifications (onesignal.com)

Nedarí sa Vám zrušiť push notifikácie od OneSignal?

Nezúfajte! V prípade potreby nás kedykoľvek kontaktujte e-mailom na info@expost.sk, pomôžeme Vám s deaktiváciou!

ÚČEL SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 • poskytovanie služieb a produktov
 • nevyhnutnosť plnenia zákonných a zmluvných povinností
 • priamy marketing
 • zaistenie bezpečnosti siete a informačnej bezpečnosti (ochrana proti spamu)
 • spätné kontaktovanie (kontaktný formulár)

KOMU SPRÍSTUPŇUJEME VAŠE ÚDAJE

Vaše údaje poskytujeme iba v nevyhnutnom rozsahu v závislosti od účelu ich spracovania:

 • orgánom činným v trestnom konaní, súdom, súdnym exekútorom alebo ďalším orgánom verejnej moci;
 • poradcom v oblasti účtovníctva, práva alebo daní;
 • čitateľom (uverejnenie komentára);
 • poskytovateľom podporných služieb;
 • prevádzkovateľom soiálnych sietí;
 • poskytovatelia nástrojov na analýzu, spracovanie a uchovávanie dát (napr. Google Analytics);
 • poskytovatelia štandardného softvérového vybavenia (napr. Microsoft, Google);
 • poskytovateľom služieb v oblasti IT bezpečnosti;
 • poskytovateľom technickej podpory, vývoja a správy IT systémov a aplikácii;

Vaše údaje zadané do kontaktného formulára využívame iba na prípadné spätné kontaktovanie vás, ak si to správa vyžaduje. Ak zadáte svoje informácie do formulára pre možnosť pridania komentára ku článku, údaje budú uverejnené v uvedenom rozsahu, bez uverejnenia poskytnutého e-mailu, ten slúži iba pre lepšiu identifikáciu užívateľa Prevádzkovateľom. Uchovávame aj IP adresu, z ktorej bol komentár odoslaný, pre účely zamedzenia spamu.

VLOŽENÝ OBSAH Z INÝCH WEBOVÝCH STRÁNOK

Články na tejto webovej stránke môžu obsahovať vložený obsah (napr. videá, obrázky, články a podobne). Vložený obsah z iných stránok sa chová rovnako, akoby návštevník navštívil inú webovú stránku.

Tieto webové stránky môžu o vás zbierať osobné údaje, používať súbory cookies, vkladať treťo-stranné sledovanie a monitorovať vašu interakciu s vloženým obsahom, vrátane sledovania vašej interakcie s vloženým obsahom, ak na danej webovej stránke máte účet a ste prihlásený.

ODKAZY NA INÉ WEBOVÉ STRÁNKY

Na našej webovej stránke EXPOST.sk sa môžu vyskytovať hypertextové odkazy na webové stránky našich partnerov, či iné weby, ktoré nie sú prevádzkované Prevádzkovateľom tejto webovej stránky. V prípade, Vášho kliknutia na odkaz tretej strany (partnera, či iného webového sídla), budete presmerovaný na externú webovú stránku. Odporúčame, aby ste si prečítali Zásady ochrany osobných údajov pre každú inú webovú stránku, ktorú navštívite.

Webové stránky Prevádzkovateľa sú www.expost.sk.

AKO DLHO UCHOVÁVAME VAŠE ÚDAJE

Spracúvané osobné údaje sa uchovávajú v nevyhnutnom rozsahu a vo forme, ktorá umožňuje vašu presnú identifikáciu najneskôr dovtedy, kým je to potrebné na naplnenie účelu, na ktorý sa spracúvajú. Prevádzkovateľ zabezpečí bez zbytočného odkladu likvidáciu (vymazanie alebo pseudonymizovanie) Vašich osobných údajov, ktoré naplnili účel, v zmysle nariadenia a zákona.

Ak ste poskytli údaje, ktorých obsah je prístupný verejnosti (napr. komentár v diskusii pod článkom alebo sú súčasťou publikovaného článku), tieto údaje sú sprístupnené na dobu neurčitú a ich výmaz môžete iniciovať e-mailom na info@expost.sk prostredníctvom Žiadosti na výkon práva dotknutej osoby (PDF, 56KB) alebo poštovou zásielkou na adresu Prevádzkovateľa týchto stránok.

Ak ste na našich webových stránkach poskytli svoje údaje v kontaktných formulároch, tieto údaje ukladáme vrátane obsahu správy, ktoré ste poskytli a počas doby nevyhnutnej na naplnenie účelu, zvyčajne po vyriešení daného podnetu, ktorí ste nám zaslali.

Pre používateľov, ktorí sa zaregistrujú na webových stránkach Prevádzkovateľa (ak takí existujú), ukladáme aj osobné údaje, ktoré poskytujú do ich užívateľského profilu. Všetci používatelia môžu kedykoľvek zobraziť, upraviť alebo odstrániť svoje osobné údaje (okrem zmeny používateľského mena). Správcovia webových stránok tiež môžu zobraziť a upraviť tieto informácie.

OCHRANA VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Je našou povinnosťou chrániť vaše osobné údaje primeraným spôsobom a z tohto dôvodu ich ochrane venujeme náležitú pozornosť. My ako Prevádzkovateľ sme implementovali všeobecne akceptované technické a organizačné štandardy za účelom zachovania bezpečnosti spracúvaných osobných údajov najmä pred ich stratou, zneužitím, neautorizovanej úprave, zničením alebo iným dopadom na práva a slobody dotknutých osôb. Vaše osobné údaje sú uložené na našich zabezpečených serveroch alebo serveroch prevádzkovateľov našich webových lokalít umiestnených v datacentrách nachádzajúcich sa v Slovenskej republike. V prípade použitia analytických nástrojov tretích strán sú dáta uložené na serveroch tretích strán (viď COOKIES).

AKÉ MÁTE PRÁVA NAD SVOJIMI OSOBNÝMI ÚDAJMI

Podľa zákona o ochrane osobných údajov máte konkrétne práva v súvislosti s ich spracovávaním. Nižšie uvádzame zoznam týchto práv, spolu s vysvetlením, čo znamenajú:

PRÁVO NA PRÍSTUP K ÚDAJOM

Toto právo vám umožňuje získať potvrdenie o tom, či sa vaše osobné údaje spracúvajú, a ak áno, poskytnúť vám prístup k týmto údajom a ďalším informáciám o ich spracovaní, vrátane informácií o tom:

 • Prečo spracovávame osobné údaje
 • Aké kategórie osobných údajov spracovávame
 • S kým vaše osobné údaje zdieľame
 • Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje alebo aké sú kritéria na určenie tejto lehoty
 • Aké sú vaše práva
 • Odkiaľ získavame vaše osobné údaje
 • Ak spracovávanie zahŕňa automatizované rozhodovanie (tzv. profilovanie)
 • Ak vaše osobné údaje boli prevedené do inej krajiny, ako zabezpečíme ochranu vašich osobných údajov

PRÁVO NA OPRAVU ÚDAJOV

Ak zistíte, že vaše osobné údaje sú nesprávne alebo neúplné, máte právo požiadať o ich opravu alebo doplnenie. Žiadame vás o upozornenie, ak niektorí z údajov nie je aktuálny (napr. zmena mena, adresy a pod.)

PRÁVO NA VYMAZANIE ÚDAJOV

Toto právo, známe aj ako “právo byť zabudnutý”, vám umožňuje požiadať o vymazanie vašich osobných údajov bezdôvodne alebo pokiaľ na to existujú zákonné dôvody. (napr. ak spracovávame vaše osobné údaje dlhšie, než je potrebné)

PRÁVO NA PRENOS ÚDAJOV

Toto právo vám umožňuje získať a preniesť vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli na spracovanie na základe súhlasu alebo na splnenie zmluvy, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte na iného správcu údajov bez toho.

Môžete si vyžiadať kópiu osobných údajov, ktoré o vás spracovávame.

PRÁVO NA OBMEDZENIE SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Máte právo požiadať o obmedzenie spracovania vašich osobných údajov v určitých prípadoch, napríklad ak spochybňujete správnosť údajov alebo ak ste namiesto vymazania údajov požiadali o obmedzenie ich použitia.

PRÁVO NAMIETAŤ SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Máte právo namietať voči nášmu spracovaniu vašich osobných údajov. Ak cítite, že nemáme legitímny dôvod na spracúvanie vašich osobných údajov, môžete vzniesť odpor proti takémuto konaniu. V niektorých prípadoch môžeme pokračovať v spracúvaní údajov len vtedy, ak sme schopní preukázať dôkazy o vážnych dôvodoch na spracovanie, ktoré prevyšujú vaše záujmy, práva a slobody. Vaše osobné údaje môžeme spracovať, ak je to nevyhnutné pre stanovenie, vymáhanie alebo obranu právnych nárokov.

ODVOLANIE SÚHLASU NA SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Ak ste dali súhlas so spracovaním vašich osobných údajov, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu však neovplyvní zákonnosť spracovania pred jeho odvolaním.

ZMENY PODMIENOK OCHRANY VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spracúvanie vašich osobných údajov je veľmi citlivá záležitosť a preto tieto Zásady ochrany osobných údajov pravidelne aktualizujeme tak, aby boli čo najaktuálnejšie, preto si z času na čas všetky informácie o spracúvani Vašich osobných údajov opäť prečítajte.

PODÁVANIE SŤAŽNOSTÍ

Ak chcete podať sťažnosť na to, ako spracovávame vaše osobné údaje, a to aj vo vzťahu k vyššie uvedeným právam, môžete sa obrátiť na Prevádzkovateľa, ktorý zodpovedá za dohľad nad ochranou osobných údajov (Data Protection Officer „DPO“) a vaše podnety a žiadosti budú preverené bez zbytočného odkladu a najneskôr do jedného mesiaca. Prevádzkovateľ tiež uvedie dôvody v prípade, ak nemá v úmysle vyhovieť takejto žiadosti.

Ak Prevádzkovateľ vašej žiadosti nevyhovie, môžete sa obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, 820 07, Bratislava 27, Slovenská republika, ako dozorný orgán. Úrad na ochranu osobných údajov môžete kontaktovať i priamo.

V Bratislave, 27. 3. 2024.